Trending
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021

KYA 15996/2020: Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 και 5 του άρθρου 90 του ν. 4636/2019 (Α' 169)


Με την παρούσα κοινή απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής μέχρι 31.12.2021 της κατά παρέκκλιση διαδικασίας του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 4636/2019 (εξέταση αιτημάτων ασύλου και με τη συμμετοχή προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. ή των ενόπλων δυνάμεων κλπ) για τους παραμένοντες στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, που βρίσκονται στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Λέρο και την Κω.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

ΑΥ Υ.Μ.ΑΣ 42711/2020: Ανακαθορισμός αρμόδιας αρχής έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014.

Με την παρούσα απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου προβλέπεται ότι από 1.1.2021, οι αιτήσεις για την αρχική χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, καθώς και οι αιτήσεις για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής στα μέλη οικογένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014 δύνανται να κατατίθενται, πέραν των υπηρεσιών μιας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου διενεργείται μόνο σε προκαθορισμένη ημερομηνία η οποία προσδιορίζεται με προγραμματισμένη επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Τρίτων Χωρών.

Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης, η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής των αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, ανατίθεται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Ν.4764/2020: Νέα παράταση ισχύος αδειών διαμονής, μπλε βεβαιώσεων και δελτίων αιτούντων άσυλο

 


Με το άρθρο 156 του νόμου 4764/2020 δίνεται νέα παράταση ισχύος σε άδειες διαμονής, βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης (μπλε βεβαιώσεις) και δελτία αιτούντων διεθνή προστασία (τρίπτυχα). Η νέα αυτή παράταση έρχεται σε συνέχεια των αποφάσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που είχαν ληφθεί στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά της διάδοσης του κορονοϊού (Covid-19).

Συγκεκριμένα:

Οι άδειες διαμονής και μπλε βεβαιώσεις που έληξαν στη χρονική περίοδο μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2020 έως και τις 31 Ιουλίου 2020, παίρνουν παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Οι άδειες διαμονής και μπλε βεβαιώσεις που έληξαν ή θα λήξουν στη χρονική περίοδο μεταξύ 1 Αυγούστου 2020 έως και τις 31 Μαρτίου 2021, παίρνουν παράταση για 8 μήνες από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται σε κάθε άδεια ή βεβαίωση αντίστοιχα.

Τα δελτία των αιτούντων διεθνή προστασία (τρίπτυχα), παίρνουν παράταση έως και τις 31 Μαρτίου 2021 ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης τους.

Προσοχή:

*Η παράταση αυτή δεν ισχύει για τις άδειες διαμονής και μπλε βεβαιώσεις που έχουν ήδη ανανεωθεί.

** Όσοι έχουν άδεια διαμονής ή μπλε βεβαίωση που έχει λήξει μπορούν να εκδώσουν ειδικό πιστοποιητικό που αποδεικνύει την παράταση της άδειας διαμονής τους, αφού κάνουν εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου: https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/. Το πιστοποιητικό αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιείται κατά τις συναλλαγές των πολιτών όπου και όταν χρειαστεί ή απαιτηθεί. 

Δειτε αναλυτικές οδηγίες για το συγκεκριμένο πιστοποιητικό που επιμελήθηκε το  Generation 2.0 RED εδώ. 

ΠΔ 106/2020: Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου


Με το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα θεσπίζεται Οργανισμός του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος οριοθετεί και περιγράφει την αποστολή του Υπουργείου και τη βασική διάρθρωση των υπηρεσιών του, οι οποίες είτε προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, είτε συστήνονται δια του παρόντος διατάγματος.

Δείτε το πλήρες κείμενο

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021

ΔΠρΑθ 1095/2019: Κίνδυνος «βεντέτας» στην χώρα καταγωγής και εφαρμογή αρχής της μη επαναπροωθησης


5. Επειδή, [...]  η αρχή της μη επαναπροώθησης, εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο αιτών έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης, εξαιτίας της ιδιότητάς του ως μέλους οικογένειας, η οποία είναι αναμεμειγμένη, με οποιονδήποτε τρόπο, σε βεντέτα, δηλαδή την πρακτική της επίθεσης και θανάτωσης των αρρένων μελών μίας οικογένειας, στο πλαίσιο αντεκδικήσεων μεταξύ δύο οικογενειών, πρακτική η οποία έχει επιβιώσει σε αρκετές χώρες μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανόμενης της Αλβανίας. Στην περίπτωση της βεντέτας, βασικός παράγοντας, ο οποίος πρέπει να εξετάζεται για την εκτίμηση του βαθμού διακινδύνευσης του «διωκόμενου» είναι η στάση των αρμόδιων κρατικών αρχών, παρελθούσα και μελλοντική, απέναντι στις βεντέτες. Στο πλαίσιο αυτό, πράξεις βίας, που διαπράττονται από ομάδες ατόμων ή μεμονωμένα άτομα, θεωρούνται, κατά την έννοια της Σύμβασης της Γενεύης του 1951, «δίωξη», σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του κράτους ανέχονται τις πράξεις αυτές ή αρνούνται ή δεν είναι σε θέση να προσφέρουν στο «διωκόμενο» επαρκή προστασία, ώστε καθιστούν «δικαιολογημένο» το φόβο δίωξης. Ειδικότερα, για να θεωρηθεί ότι παρέχεται από το κράτος επαρκής προστασία στο «διωκόμενο», είναι απαραίτητη αφενός η θέληση και αφετέρου η αποτελεσματικότητα της αστυνομίας, των δικαστικών και άλλων αρχών του κράτους, κυρίως ως προς την εφαρμογή του ποινικού δικαίου, στην περίπτωση δε ύπαρξης εθνικών επιτροπών συμφιλίωσης, αυτές θα πρέπει να μπορούν στην πράξη να επιλύσουν αποτελεσματικά μία βεντέτα [βλ. τις από 17.03.2006 Οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) για τους Πρόσφυγες επί αιτημάτων διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης του 1951 σχετικής με το καθεστώς των Προσφύγων, θεμελιωμένων σε φόβο δίωξης εξαιτίας της συμμετοχής ενός ατόμου σε μία οικογένεια ή μία φυλή αναμεμειγμένη σε βεντέτα (Position de lUNHCR sur les demandes de statut de réfugié dans le cadre de la Convention de 1951 relative au Statut de Réfugiés, fondées sur une crainte de persécution en raison de lappurtenance dun individu à une famille ou à un clan impliqué dans une vendetta), όπου και σχετικές διεθνείς νομολογιακές αναφορές].

[…] 9.    Επειδή, από το συνδυασμό των διατάξεων που εκτίθενται στη μείζονα σκέψη της παρούσας, συνάγεται ότι η Διοίκηση, όταν άγεται στην έκδοση πράξης επιστροφής για έναν από τους λόγους του άρθρου 76 παρ. 1 του ν. 3386/2005, οφείλει να σέβεται την αρχή της μη επαναπροώθησης. Εφόσον δε προβάλλονται ενώπιον της πραγματικά περιστατικά κρίσιμα, τα οποία αφορούν στη διακινδύνευση της ζωής του αλλοδαπού, σε περίπτωση επιστροφής του στη χώρα καταγωγής του, και τα οποία δύνανται να συνιστούν δικαιολογημένο φόβο δίωξης αυτού, κατά την έννοια της Σύμβασης της Γενεύης, όπως σε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα και με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, οι εθνικές αρχές δε δύνανται να παράσχουν επαρκή προστασία σε «διωκόμενο» στο πλαίσιο βεντέτας, η Διοίκηση οφείλει να απόσχει από την έκδοση της πράξης επιστροφής ή την απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής κατ’ αυτής, σε κάθε δε περίπτωση, οφείλει να αιτιολογήσει ειδικώς τη σχετική απόφασή της. Ενόψει αυτών και δεδομένου ότι στην κρινόμενη περίπτωση ο αιτών, με την προαναφερθείσα προσφυγή του, έθεσε υπόψη της Διοίκησης, προσκομίζοντας και σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, το γεγονός της ύπαρξης απρόκλητης βεντέτας σε βάρος της οικογένειάς του, η οποία έχει εκδηλωθεί και με επίθεση σε βάρος του ίδιου μόλις το 2015, αλλά και της συνομολογούμενης αδυναμίας των εθνικών αρχών της Αλβανίας να του παράσχουν επαρκή προστασία, τόσο μέσω των αστυνομικών αρχών, αρμόδιων για τον εντοπισμό και σύλληψη των δραστών, όσο και των αρχών της Δημοτικής Ενότητας …, αρμόδιων για την επίτευξη συμφιλίωσης μεταξύ των δύο οικογενειών, η Διοίκηση εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο, σε κάθε δε περίπτωση, αιτιολόγησε πλημμελώς την απόφασή της. Με τα δεδομένα αυτά και για το λόγο, που προαναφέρθηκε, η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ακυρωθεί και η υπόθεση να αναπεμφθεί στη Διοίκηση, προκειμένου να εκτιμήσει ειδικώς τους ισχυρισμούς που προέβαλε ενώπιόν της ο αιτών, σχετικά με τους λόγους που καθιστούν την επιστροφή του στην Αλβανία επικίνδυνη για τη ζωή του, αξιολογώντας κάθε πρόσφορο προς τούτο στοιχείο, συμπεριλαμβανομένων των προσκομισθέντων ενώπιον της από τον αιτούντα εγγράφων, και σεβόμενη την αρχή της μη επαναπροώθησης.  


Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: Προσφυγικό Δίκαιο: ερμηνευτική προσέγγιση και πρακτική διάσταση

Το έργο «Προσφυγικό Δίκαιο: ερμηνευτική προσέγγιση και πρακτική διάσταση» αποτελεί ένα εργαλείο τεκμηρίωσης και εμβάθυνσης στο προσφυγικό δίκαιο από τη σκοπιά της νομικής πράξης, δικηγορικής και δικαιοδοτικής.

Αποτελείται από τρεις θεωρητικές μελέτες, που αφορούν το κρίσιμο ζήτημα της απόδειξης ενός αιτήματος ασύλου, την αυξανόμενης σημασίας έννοια των ασφαλών χωρών και τα δικαιοπολιτικά θεμέλια της προσφυγικής νομοθεσίας, αναλυτικά-κριτικά υποδείγματα δικογράφων, με ανάπτυξη των κυριότερων νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν στην πράξη, και αποδελτίωση της πρόσφατης νομολογίας των δικαστηρίων και των επιτροπών ασύλου.

Η έκδοση απευθύνεται σε υπερασπιστές και χειριστές αιτημάτων διεθνούς προστασίας, καθώς και ακαδημαϊκά ενδιαφερόμενους για το προσφυγικό δίκαιο.

Δείτε περισσότερα


Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020

ΔΠρΑθ 524/2020: Έκδοση απόφασης Επιτροπής Προσφυγών με διαφορετική σύνθεση, λόγω της αποχώρησης μέλους8. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, όπως αναπτύσσεται με το νομοτύπως κατατεθέν από 8.7.2020 υπόμνημα, προβάλλεται ότι […] η νομιμότητα της αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης πλήττεται και από το γεγονός αφενός ότι αυτή, όπως αναφέρεται στο σώμα της, εκδόθηκε από διαφορετική σύνθεση και συγκεκριμένα με τη συμμετοχή της Προέδρου E.A., εξαιτίας της αποχώρησης από την υπηρεσία της Προέδρου της Επιτροπής που εξέτασε την προσφυγή του, Ε.Μ., αφετέρου διότι η Διοίκηση δεν συνεκτίμησε αρκούντως τους ισχυρισμούς του περί φόβου δίωξης στο πρόσωπό του, σε περίπτωση επιστροφής του στη χώρα καταγωγής του.

9. Επειδή, ο ως άνω λόγος ακύρωσης δεν ευσταθεί και είναι απορριπτέος ως αβάσιμος …, η νομιμότητα της προσβαλλόμενης απόφασης δεν θίγεται εξαιτίας της έκδοσής της με διαφορετική σύνθεση, λόγω της αποχώρησης της Προέδρου της Επιτροπής, όπως εσφαλμένως υπολαμβάνει ο αιτών, καθόσον ο ως άνω τρόπος έκδοσης είναι σύμφωνος με την αρχή της συνεχούς λειτουργίας του Κράτους, η οποία πηγάζει από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή του κράτους δικαίου (πρβλ. ΣτΕ Ολ. 1753-5/2019 σκ. 16).

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020

ΔΠρΑθ 521/2020 (Μον.Συμβ): Προσωρινή δικαστική προστασία σε πρόσωπα που τους έχει ανατεθεί η φροντίδα ανήλικου αναγνωρισμένου πρόσφυγα3. Επειδή, κατά της ανωτέρω ... /19.08.2020 απόφασης της 2ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, οι αιτούντες άσκησαν τη με χρονολογία κατάθεσης ... αίτηση ακυρώσεως, επιδιώκοντας την ακύρωσή της, ισχυριζόμενοι ότι : α) παραβιάσθηκε σειρά ουσιωδών τύπων της διαδικασίας εξέτασης του ενδίκου αιτήματός τους και, ειδικότερα, το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης και της ενημέρωσης των αιτούντων, β) πάσχει από πλημμελή αιτιολογία και γ) η έκδοση της χώρησε κατά παράβαση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και της αρχής της αναλογικότητας. Ήδη, με την υπό κρίση αίτηση, oι αιτούντες ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της κατ’ αυτής ασκηθείσας αίτησης ακυρώσεως τους, η οποία ενσωματώνεται στο δικόγραφο της κρινόμενης αίτησης και, όπως υποστηρίζουν, είναι προδήλως βάσιμη και θα ευδοκιμήσει.

4. Επειδή,  οι προβαλλόμενοι στο δικόγραφο της αίτησης ακυρώσεως λόγοι, όπως εκτίθενται, δεν παραπέμπουν σε πάγια νομολογία ή σε νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανάγονται δε στην ερμηνεία και εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων καθώς και στην ενδελεχή έρευνα των πραγματικών δεδομένων της ένδικης υπόθεσης, με πλήρη στοιχεία του φακέλου, η οποία εκφεύγει του πλαισίου του παρόντος σταδίου της προσωρινής δικαστικής προστασίας. Ως εκ τούτου, λαμβανομένων, μάλιστα, υπόψη και των όσων προβάλει το καθ’ου, με την από 21.10.2020 έκθεση απόψεων του, προς αντίκρουσή τους, δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι, ώστε να δικαιολογούν την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, μη αρκούσης της απλής πιθανολόγησης της ευδοκίμησής τους (βλ. ΣτΕ Ε.Α. Ολομ 232-230, 162-160, 25-21/2019, 411-410/2018, 35/2017, ΣτΕ Ε.Α. 197, 80/2020, 38/2019, 54/2017, 24/2016 κ.α.).

5. Επειδή, περαιτέρω, οι αιτούντες προβάλλουν ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη, τόσο στους ίδιους όσο και στο ανήλικο τέκνο τους, καθώς σε περίπτωση επιστροφής τους στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν να υποστούν δίωξη και απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, ενώ, σε περίπτωση επιστροφής τους στην Τουρκία ελλοχεύει ο κίνδυνος να υποστούν μεταχείριση αντίθετη στο άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α., ν.δ/γμα 53/1974 - Α΄ 256). Επιπροσθέτως, υποστηρίζουν ότι σε περίπτωση εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης θα διασπασθεί βίαια ο οικογενειακός βίος που διάγουν με την ανήλικη ορφανή ανιψιά τους, η κηδεμονία της οποίας τους έχει χορηγηθεί από τον αρμόδιο Εισαγγελέα και η οποία διαμένει μαζί τους και έχει λάβει άσυλο στην Ελλάδα, κατά παράβαση των δικαιωμάτων των ιδίων και της ανήλικης ανιψιάς τους στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή και κατά παράβαση των δικαιωμάτων της ως παιδί αφού, αν αυτοί εγκαταλείψουν την Ελλάδα, θα μείνει ολομόναχη στη χώρα. Περαιτέρω, τονίζουν ότι η παρουσία τους στην Ελλάδα δεν είναι επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια καθόσον δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση και ουδέποτε απασχόλησαν τις Αρχές. Συνεπεία δε τούτων ζητούν την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης και, επιπροσθέτως, να διαταχθεί ως κατάλληλο μέτρο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 52 του π.δ/τος18/1989 (Α΄8), να επιστραφούν σε αυτούς το δελτία αιτούντος διεθνούς προστασίας έως την εκδίκαση της ασκηθείσας αίτησης ακύρωσης. Προς απόδειξη δε των σχετικών ισχυρισμών τους προσκομίζουν τις : α) ... διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης, με την οποία διατάχθηκε η προσωρινή ανάθεση της πραγματικής φροντίδας και προστασίας της ανήλικης (γεννηθείσας το έτος 2005) ... στη δεύτερη αιτούσα θεία της και β) ... /30.06.2020 απόφαση α΄ βαθμού του Π.Γ.Α. Λέσβου, με την οποία χορηγήθηκε στην ανωτέρω ανήλικη προσφυγικό καθεστώς.

6. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, η προσβαλλόμενη, ως απορριπτική του ενδίκου αιτήματος των αιτούντων, συνιστά πράξη αρνητικού περιεχομένου, η οποία δεν είναι δεκτική αναστολής εκτέλεσης, διότι τυχόν αναστολή εκτέλεσής της θα ισοδυναμούσε με πλήρη ικανοποίηση από το Δικαστήριο, καθ’ υποκατάσταση της Διοίκησης, του παραπάνω απορριφθέντος αιτήματος (βλ. Ε.Α. ΣτΕ 95/2018, 169/2016, 174/2015). Εντούτοις, το Δικαστήριο δύναται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 52 του π.δ/τος 18/1989, ως ισχύει, να διατάξει κάθε κατάλληλο για την προστασία των αιτούντων μέτρο. Ενόψει τούτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα από τους αιτούντες στοιχεία, στη δεύτερη αιτούσα έχει ανατεθεί προσωρινά, δυνάμει της ... εισαγγελικής διάταξης, η φροντίδα και προστασία της ασυνόδευτης ανήλικης ανιψιάς της..., στην οποία, εξάλλου, έχει ήδη χορηγηθεί προσφυγικό καθεστώς, το Δικαστήριο κρίνει ότι προεχόντως για λόγους οικογενειακής ενότητας και προστασίας της ως άνω ανήλικης καθίσταται αναγκαίο να διαταχθεί η Διοίκηση να απόσχει, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της εκκρεμούς αίτησης ακυρώσεως - η οποία, εξάλλου, δεν παρίσταται προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη -  από κάθε ενέργεια στηριζόμενη αποκλειστικώς στην προσβαλλόμενη πράξη, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την εξαναγκασμένη αναχώρηση των αιτούντων από την Ελλάδα. Περαιτέρω, διατάσσεται η Διοίκηση να επιστρέψει στους αιτούντες το δελτίο αιτήσαντος διεθνούς προστασίας που τους αφαιρέθηκε και, εάν έχει λήξει, να παραταθεί η ισχύς του, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η πραγματική κατάσταση στην οποία τελούσαν πριν από την απόρριψη με την προσβαλλόμενη απόφαση του αιτήματος χορήγησης διεθνούς προστασίας (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 940, 573, 172/2006, 73/2007).

[...] Δέχεται την αίτηση.


Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020

ΑΥ Υ.Μ.ΑΣ. 23/13532/2020: Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, που λειτουργούν με μέριμνα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης


Με την παρούσα απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας των περ. γ’ και δ’ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, οι λεπτομέρειες των ακολουθούμενων διαδικασιών ως προς την υποδοχή, τη φιλοξενία και την αποχώρηση από αυτές, καθώς και τα καθήκοντα και οι υποχρεώεις προσωπικού και παραμενόντων. Συγχρόνως, στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η διασφάλιση ελάχιστων προδιαγραφών τόσο για τη συνολική λειτουργία των Δομών, όσο και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *