Trending

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

ΔΕφΑθ 2431/2018: Αρμοδιότητα για τη μεταβολή κυρίου ονόματος προσώπου που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια ως ανήλικο τέκνο πολιτογραφηθέντος5. Επειδή, από τις ως άνω διατάξεις του Ν. 3852/2010 προκύπτει ότι από 1/1/2011 περιήλθε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, συνιστώμενες ως αποκεντρωμένες μονάδες της κρατικής διοίκησης, η αρμοδιότητα των καταργούμενων με τον αυτό νόμο (άρθρο 283 παρ. 2 εδ. πρώτο) Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σχετικά με εγγραφές, διαγραφές καθώς και λοιπές μεταβολές στα μητρώα αρρένων (ΣτΕ 4566/2015, 2204-8/2012, 2338/2013). Ειδικότερα, έχει ήδη περιέλθει, από 1/1/2011, στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ασκείται ως αρμοδιότητα αποκεντρωμένου κρατικού οργάνου (άρθρα 6 παρ. 2, 280 παρ. II. εδ. 7 περ. β΄ και 286 του Ν.3852/2010) η αρμοδιότητα μεταβολής αναγραφόμενων στα μητρώα αρρένων στοιχείων, την οποία ασκούσε ο Νομάρχης, ως όργανο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αποτελούσης δευτεροβάθμιο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δυνάμει των προαναφερόμενων διατάξεων των άρθρων 11 και 13 του, κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν.2119/1993, Κώδικα διατάξεων «περί μητρώων αρρένων», σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν.2307/1995 (Α΄ 113), που ρυθμίζουν γενικώς τη διόρθωση, συμπλήρωση και λοιπές μεταβολές των αναγραφόμενων στα μητρώα αρρένων στοιχείων (ΣτΕ 4566/2015). […]

7. Επειδή, κατά τα αναφερόμενα στην 5η σκέψη και ενόψει του ιστορικού της παρούσας υπόθεσης, η αρμοδιότητα σχετικά με τη μεταβολή του κυρίου ονόματος του αιτούντος, ο οποίος απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια, βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.Δ.3370/1955 (ΚΕΙ), ως ανήλικο τέκνο, πολιτογραφηθέντος με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ως Έλληνα πολίτη, αλλοδαπού και ενεγράφη (ο αιτών) στα μητρώα αρρένων του Δήμου Αθηναίων δυνάμει της προαναφερθείσας πράξεως … του τότε αρμοδίου Νομάρχη Αθηνών, ανήκει ήδη στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επομένως, η προσβαλλόμενη …πράξη του Δημάρχου Αθηναίων, με την οποία απορρίφθηκε το από … αίτημα μεταβολής του κυρίου ονόματος του αιτούντος από «…» σε «…», εκδόθηκε από αναρμόδιο όργανο και για το λόγο αυτό, ο οποίος εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, ως αναγόμενος στην αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου, είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα (ΣτΕ 3271/2003, 1802/2003), ενώ παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων ακύρωσης ως αλυσιτελής. Ενόψει δε αυτού πρέπει να ακυρωθεί και η σιωπηρή απόρριψη από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής της από … προσφυγής του αιτούντος και να αναπεμφθεί η υπόθεση στο Δήμο Αθηναίων ώστε να προωθήσει, ως όφειλε, κατ’ άρθρο 4 παρ.1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, Α΄45) την από … αίτηση μεταβολής του κυρίου ονόματος του αιτούντος και τα σχετικά με αυτή στοιχεία στον αρμόδιο να επιληφθεί του εν λόγω αιτήματος Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (πρβλ ΣτΕ 184/2007 σκ.7, 158/2010 σκ.7,8).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *