Trending

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

ΔΠρΑθ 4780/2018: Λόγοι δημοσιάς τάξης και Οδηγία για την οικογενειακή επανένωση8. Επειδή, από τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ, των διατάξεων του π.δ/τος 131/2006, του Ν. 4332/2015 και του Ν. 4251/2014, με τις οποίες έγινε μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη της εν λόγω Οδηγίας συνάγεται ότι  προαπαιτούμενο στοιχείο κατά την έγκριση της οικογενειακής επανένωσης και την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής στα μέλη της οικογένειας  του συντηρούντος είναι, μεταξύ άλλων, η μη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του μέλους.  Εξάλλου, η Διοίκηση, κατά τη διαμόρφωση της κρίσης της, στο πλαίσιο της άσκησης της διακριτικής της ευχέρειας (πρβλ. ΣτΕ 3816/2013 7μ., 715/2012, 4028/2011 7μ.), ως προς τη συνδρομή λόγου δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του μέλους της οικογένειας, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, οφείλει πριν αποφασίσει την ανάκληση ή τη μη ανανέωση της σχετικώς εκδοθείσας άδειας, να εκτιμήσει  αφενός μεν τη σοβαρότητα ή το είδος του αδικήματος που διεπράχθη και τους κινδύνους που προέρχονται από αυτό το άτομο, αφετέρου δε τον χαρακτήρα και τη σταθερότητα των οικογενειακών δεσμών του μέλους της οικογένειας, τη διάρκεια διαμονής στο κράτος μέλος, καθώς και την ύπαρξη οικογενειακών, πολιτιστικών και κοινωνικών δεσμών με τη χώρα καταγωγής του, προκειμένου να αξιολογηθεί η συνολική του εικόνα.

[…] 12. Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη ανακλητική πράξη, η Διοίκηση, κατά τη διαμόρφωση της κρίσης της, ως προς τη συνδρομή λόγου δημόσιας τάξης στο πρόσωπο της αιτούσας, στηρίχθηκε αποκλειστικά και μόνο στην εγγραφή της στον ΕΚΑΝΑ και στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) από 16.2.2010 μέχρι 9.2.2020, λόγω προσκόμισης, κατά την είσοδο στη χώρα, πλαστής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής και στην συνακόλουθη απαγόρευση της εισόδου στη χώρα, χωρίς να εκτιμήσει, πριν από την έκδοσή της, κατά τα ήδη αναφερθέντα στη μείζονα σκέψη, αφενός μεν τη σοβαρότητα ή το είδος του αδικήματος που διεπράχθη και τους κινδύνους που προέρχονται από την αιτούσα, αφετέρου δε τον χαρακτήρα και τη σταθερότητα των οικογενειακών δεσμών της, τη διάρκεια διαμονής στο κράτος μέλος, καθώς και την ύπαρξη οικογενειακών, πολιτιστικών και κοινωνικών δεσμών με τη χώρα καταγωγής της, προκειμένου να αξιολογηθεί η συνολική της εικόνα. Υπό τα δεδομένα αυτά, η προσβαλλόμενη πράξη παρίσταται μη νομίμως αιτιολογημένη και για το λόγο αυτό, ο οποίος βασίμως προβάλλεται, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου προβεί σε νέα, νόμιμη, κρίση. Κατόπιν αυτού, παρέλκει ως αλυσιτελής  η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων λόγων ακυρώσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *