Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019

Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα ΔΕΕ: Αποκλεισμός υλικών συνθηκών υποδοχής ασυνόδευτου ανηλίκου λόγω σοβαρής παράβασης του κανονισμού του κέντρου φιλοξενίας ή βίαιης συμπεριφοράςΜε τις προτάσεις του στην υπόθεση C-233/18 (Haqbin) ο Γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Manuel Campos Sánchez-Bordona επιχειρεί να δώσει απάντηση στο ερώτημα υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αποκλειστεί από το ευεργέτημα των υλικών συνθηκών υποδοχής ασυνόδευτος ανήλικος λόγω του ότι αυτός διέπραξε σοβαρή παράβαση του κανονισμού του κέντρου φιλοξενίας ή επέδειξε ιδιαίτερα βίαιη συμπεριφορά.

Ειδικότερα, κατά τον Γενικό Εισαγγελέα υπό περιστάσεις όπως οι επίμαχες, στις οποίες ασυνόδευτος ανήλικος διέπραξε ιδιαίτερα βίαιη πράξη η οποία δημιουργεί κατάφωρους κινδύνους για τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός δομής υποδοχής, το άρθρο 20, παράγραφος 4, της οδηγίας 2013/33/ΕΕ («Υποδοχής»), δεν αντιτίθεται σε εθνική νομοθεσία η οποία επιτρέπει να διαταχθεί η ανάκληση των υλικών συνθηκών υποδοχής, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή συνοδεύεται από προηγούμενη παραπομπή στις υπηρεσίες αρωγής και/ή στις δικαστικές αρχές που είναι αρμόδιες για την προστασία των παιδιών, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο ανήλικος αυτός θα τυγχάνει συνεχούς αναδοχής, προσαρμοσμένης στις ειδικές ανάγκες που επιτάσσουν η ηλικία του, το καθεστώς του και η κατάστασή του.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου