Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020

ΥΑ 27902/2019: Ίδρυση και καθορισμός αρμοδιοτήτων Παραρτήματος της Αρχής Προσφυγών στη Θεσσαλονίκη


Με την παρούσα απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ιδρύεται παράρτημα της Αρχής Προσφυγών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρμοδιότητα τις ενδικοφανείς προσφυγές του άρθρου 92 του ν. 4636/2019 και της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 4375/2016, κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία Ασύλου, τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου, που εδρεύουν εντός των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου