Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

N. 4686/2020: Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019, 4375/2016, 4251/2014 και άλλες διατάξεις


Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν/4686/2020 «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A' 169), 4375/2016 (A' 51), 4251/2014 (Α' 80) και άλλες διατάξεις».Με το άνω νόμο επέρχονται αλλαγές στις διατάξεις του Ν. 4636/2019 μεταξύ άλλων και για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, ενώ ταυτόχρονα τροποποιείται ο Ν. 4375/2016 όσον αφορά στα θέματα λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής.Περαιτέρω, προβλέπεται η τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης του Ν. 4251/2014, αλλά και λοιπών συναφών με το άνω αντικείμενο νομοθετημάτων.


Κατεβάστε το πλήρες κείμενο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου